Help
ezd_app EZD-PUW Delegacja krajowa (dla systemu EZD-PUW Formularz "Polecenia wyjazdu krajowego" [Polish Travel Form for EZD-PUW system].
Form Structure
Text Controls
Utility Controls
Typed Controls
Date and Time
Selection Controls
Attachments
Buttons
Global Library
Attachments
Actions
HTTP Services
Database Services
Orbeon Forms PE Feature
It appears that you are using . Form Builder is likely not working properly with this browser. We recommend you upgrade to or newer, or use Google Chrome, Firefox, or Safari. If we made a mistake and you are not using , please let us know.
Form Settings
It appears that you are using . Form Builder is likely not working properly with this browser. We recommend you upgrade to or newer, or use Google Chrome, Firefox, or Safari. If we made a mistake and you are not using , please let us know.

Email Settings
Control Settings
Section/Grid Settings
Edit Choices
Source
HTTP Service Editor
Control Names
Attach PDF templates
Test PDF Production
Permissions
Confirm

Wypełnij formularz "Polecenia wyjazdu służbowego" w celu wyjazdu w delegację służbową.
Przewidywany czas pracy z formularzem: 10 minut.
 
Szczegółowe informacje nt. delegacji krajowych dostępne są na stronie intranetowej.
Czy masz naszykowane dokumenty podróżne?

POLECENIE WYJAZDU SŁUŻBOWEGO NR:(system EZD-PUW nada numer automatycznie)
Rodzaj polecenia wyjazdu służbowego(wskaż właściwe)
Numer wezwania/zaproszenia (wpisz numer)
Data wezwania/zaproszenia
(wpisz datę)

(tu wpisz swoje dane)
(wybierz właściwe)
(wybierz wlaściwe)

(wpisz miejscowość)
Termin i czas rozpoczęcia podróży
Czas rozpoczęcia podróży
Data+czas
Date
Time
Termin i czas zakończenia podróży
Termin i czas rozpoczęcia podróży
(podaj powód swojej podróży)

Środek transportu
(Jeżeli posiadasz zniżkę na zakup biletów PKP - podaj % posiadanej zniżki)
Mam zgodę DG oraz posiadam ważne Orzeczenie lekarskie o kierowaniu pojazdów mechanicznych kat. B

Proszę o wypłacenie zaliczki w kwocie zł: PLN (tu wpisz kwotę zaliczki)
na pokrycie wydatków zgodnie z poleceniem wyjazdu służbowego.

Zatwierdzono zaliczkę w kwocie: PLN (wpisz kwotę)
Do wypłaty z:(wybierz preferowaną przez siebie formą otrzymania zaliczki)
Klasyfikacja budżetowa wydatku: wypełnij wg: część.dział.rozdział.paragraf/dysponent.wydział.kod rodzajowy/numer działania

Data akceptacji przez Delegowanego
(wpisz Imię i Nazwisko osoby Delegującej)
Data akceptacji przez zlecającego wyjazd
(wpisz Imię i Nazwisko Dysponenta środków)
Data akceptacji przez Głównego Księgowego

------------------------------------------------------
W przypadku problemów z wypełnianiem formularza skontaktuj się z pracownikami BDG:
  1. Pani Aleksandra Puczniewska - tel. 2850, e-mail: ola.puczniewska@klimat.gov.pl
  2. Pan Tomasz Skwarka - tel. 2055, e-mail: tomasz.skwarka@klimat.gov.pl
Mark this checkbox if you'd like to type HTML tags Click to enter a label Type your label here Click to add a hint Type your hint here Click to enter text Type your text here
Click to enter a section title Type your section title
0eef874aa71dc5477823f4ed6ba9cbd29ce1af21
Remove File
Remove File
Remove File
Remove File
Add Language
Publish Form

XML Schema Upload
Remove File
Actions Editor
Database Service Editor
Confirm
Form Preview
Confirm
Form Submitted
Review Form Validation Messages
Unable to complete action
Confirmation